Audio Satsangs

Audio Satsang

1983 (5 Satsang) – Sukh Dukh kya hai, Avtari Divas

1984 (7 Satsang) – 8va Adhyae, Bhagwan ji guno ke bandhar hai

1985 (74 Satsang) – 12va Adhyae (Bhakti yog), Peropkari Geeta ji

1986 (76 Satsang) – 18va Adhyae (mokshsanyas yog)

1987 (5 Satsang) – Mann kya hai, vyas puja

1988 (4 Satsang) – 12va Adhyae, 5va Adhyae

1989 (4 Satsang) – 8va Adhyae, Bhakto ka antakaran

1990 (2 Satsang) – 18va Adhyae (mokshsanyas yog)

1991 (5 Satsang) – 17va Adhyae, 18va Adhyae

1992 (52 Satsang) – 12va, 17va & 18va Adhyae

 

1993 (199 Satsang) – 12va Adhyae, 18va Adhyae & Dainik jeevan mein Geeta

 

1994 (105 Satsang) – Saadhna mein vighan, geeta ji mein atam samarpan, Geeta ji ki saadhna

 

1995 (29 Satsang) – Shigar kalyan kaise ho, hindu dharam ke 5 ratan, jeene ki kala

 

1996 (64 Satsang) – 12 Adhyae ke gunn, Geeta ji ke vibhin adhyae ka saar

 

1997 (151 Satsang) – 3 Adhyae ke gunn, sadhak mein vishesh gunn, Bhagvan ji mein gunn

 

1998 (103 Satsang) – Geeta ji ka bhakti yog, shri vedvyas ji ka upkar, Geeta ji ka thos labh kya hai

 

1999 (40 Satsang) – Geeta ji ka bhakti yog, narad bhakti sutra, 12 adhyae ke gunn

 

2000 (15 Satsang) – Sansar anityam asukham hai, maam ekam sharnam vraj

 

Kaartik Maas (34 Satsang) – Sabhi Adhyae ka saar – kaartik maas

 

Mix Satsangs (111 Satsang) – 2 Adhyae ke gunn, 12 Adhyae ke gunn,  15 Adhyae ka saar, 18 Adhyae ka saar, vyas jayanti

 

Narad Bhakti Sutra (52 Satsang) – Narad Bhakti Sutra par vishesh Satsang

 

Tyohar par Vishesh Satsang (27 Satsang) – Diwali, Avtari Divas, Guru Purnima, Ram Naumi